Vişne Fidanlarında Bakteriyel Kanser ve Zamklanma

Vişne Fidanlarında Bakteriyel Kanser ve Zamklanma

Kökün dışında ağacın her yerinde görülebilir. Ancak en zararlı hâli gövde ve dallarda görülmesidir. Titiz bir incelemeyle dallarda bulaşık yerler görülebilir. İlk belirtisi, bulaşık yerden itibaren dalın ucuna doğru yaprakların pörsümesi, sararması şeklinde görülür. Bulaşma yoğun ve etkiliyse dalda giderek artan kurumalar görülür ve hastalık gövdeye doğru ilerler.

Meyvedeki belirtileri enfeksiyon şeklinde, içeri çökmüş siyah lekeler hâlindedir. Dalda bulaşık kısmın kabuğu kaldırılırsa kahverengi ve ekşi kokulu olduğu görülür.

Hastalık etmeni bakteridir. Bulaşmalar sonbaharda olur. Bakteri faaliyeti yazın durur. Sonbaharda tekrar aktif hâle gelir. Yağmur, rüzgâr, bıçak, makas, testere gibi aletlerle diğer dal ve ağaçlara bulaşır. Kışı hasta ağaçlardaki kanserlerde, gözlerde, yaprak ve dallarda, bazı yabancı otlar ve dayanıklı dallar üzerinde geçirir. Dallara bulaşma kasım ile şubat ayları arasında gerçekleşir.
Dallara bulaşma kasım-şubat arasında gerçekleştiği için en iyi koruyucu ilacı olan bordo bulamacı uygulamaları sık sık bu dönemde tekrarlanmalıdır.

Genel olarak aşağıdaki gibi bir uygulama koruyucu olabilir:

 Sonbaharda yaprakların % 75-90’ı dökülünce % 3’ lük bordo bulamacı,

 İlkbaharda gözler uyanmadan önce % 1’lik bordo bulamacı uygulanır.
Top