Vişne Fidanı Üretimi

Vişne Fidanı Üretimi

Vişnenin kültür çeşitleri doğrudan tohumla çoğaltılamaz. Bunların kalıtsal yapıları heterozigot olduğundan tohumla çoğaltıldığında, ana bitkinin üstün özellikleri çoğunlukla kendinden sonraki nesle geçmez. Ayrıca vişnelerde bazı virüs hastalıkları tohumla yayılmaktadır. Bundan dolayı vişne ağaçları için en uygun çoğaltım şekli aşı ile çoğaltımdır.

Vişne çeşitlerini kök ve dip sürgünü ile de üretmek mümkündür. Vişne fidanlarını yetiştirmede en uygun aşı şekli ise durgun ‘‘T’’ göz aşısıdır. Yaygın olmamakla beraber genç anaçların aşılanmasında kakma, dilcikli ve dilciksiz İngiliz ve boru aşı yöntemleri de kullanılır. Kalın gövde ve ana dallarda çeşit değiştirme aşısı olarak kakma aşısı uygundur. Bu iki meyve türünün aşıyla çoğaltılmasında, toprak tipine göre değişik anaç kullanılmalıdır.

Fidanlıklarda durgun göz aşısına ilk önce yabani çöğürlerden başlamak gerekir. Genellikle idris çeşidinde vegetatif gelişme daha uzun sürdüğünden yani anaç geç zamanlara kadar kabuk verdiğinden aşıya daha geç başlamak ve bu işi sonbaharın başına kadar sürdürmek mümkündür. Durgun göz aşısının başlama zamanı aşı gözlerinin olgunlaştığı, bitirme zamanı da anacın kabuk verme durumuna göre düzenlenebilir.
Top