İncirlerde Kök Hastalıkları

İncirlerde Kök Hastalıkları

Beyaz Kök Çürüklüğü (Rosellinia necatrix Prill)

Kök çürüklüğüne yakalanmış ağaçlarda ilk belirti yapraklardaki sararmalardır. Yaprak sararmaları ağacın tümünde veya ağacın bir yönünde olabilir. Yapraklarda küçülmede olabilir. Hasta ağaçlarda büyümede durgunluk ve geriye doğru ölüm söz konusudur. Meyve verimi ve kalitesi düşer, meyveler irileşmeden ve olgunlaşmadan dökülürler. Kök çürüklüğü ağaçların kurumasına neden olduğundan ekonomik kayıp önemlidir. Özellikle incirlerde oluşturduğu zarar diğer meyve ağaçlarına oranla daha fazladır.

Mücadelesi

• Ağır ve su tutan topraklarda bahçe kurulmamalıdır.

• Toprakta fazla su birikmesine engel olunmalı, bunun için gerekirse kurutma hendekleri açılarak fazla su akıtılmalı toprağın en iyi bir şekilde havalanması sağlanmalıdır.

• Bahçeler sel sularından korunmalıdır.

• Sulama suyu ve gübre ağaçların taç izdüşümlerine verilmelidir.

• Bulaşık bahçelerde İlkbaharda ağaçların kök boğazları ana köklere kadar açılarak Yaz boyunca güneş ve hava almaları sağlanmalıdır.

• Kökleri tamamen çürüyen ağaçlar, toprakta hiç kök parçası kalmayacak şekilde derhal sökülmelidir.

• Hastalığa dayanıklı anaçlar kullanılmalıdır.

• Kimyasal mücadelede İlkbaharda ağaçların dipleri açılarak kök ve kök boğazları incelenir. Kökleri tamamen çürümüş olan fidan ve ağaçlar sökülmeli, çukurlara m3’e 3 kg hesabıyla sönmemiş kireç veya % 35 lik kara boya eriyiği ile bolca sulanıp kapatılmalıdır.

• Hastalık yeni başlamışsa, ağaçların çürümüş kısımları sağlam kısma kadar temizlenmeli, 2-5 kg kara boya dökülerek toprakla kapatılmalıdır. Sağlam ağaçları korumak için m2’ye 10 lt ilaçlı su gelecek şekilde % 25 lik kara boya veya % 1 lik Göztaşı eriyiklerinden biri uygulanmalıdır.

Armillaria Kök Çürüklüğü (Armillaria mellea)

Etmeni Armillaria mellea dır. Bir şapkalı mantardır. Yaşamını toprakta serbest ghalde bulunan miseller veya köklerde oluşan misel ve şapkalarla sürdürür. Ağacın köklerinde kabuk ile odun dokusu arasında beyaz bir küf örtüsü oluşturur. Odun tabakası hastalığın ilk dönemlerinde açık kahve daha sonraları sarımtırak veya beyaz süngerimsi bir görünüm alır. Hasta ağaçlar daha az sürgün verir, yapraklar sararır, dökülür, yahutta ağacın bir bölümünde veya tümünde ani solma veya çökme olur. Sonuçta ağaç ölür. Hastalıktan korunmak ve hasta bitkileri iyileştirmek için alınacak önlemler şöyle sıralanabilir:

• Kuruyan ağaçları söküp yakmalı

• Kök bölgesindeki şapkalı mantarlar sporlarını yaymadan yok edilmeli

• Fidanlar derin dikilmemeli

• Köklerde yara açmamalı

İlçalı mücadele önlemleri beyaz kök çürüklüğü etmeni ile hemen hemen aynıdır.
Top