Kiraz hastalık ve zararları ile mücadele

Kiraz hastalık ve zararları ile mücadele

MONİLYA (MUMYA) HASTALIĞI

Hastalık, kiraz ağaçlarının çiçek, çiçek sapı, meyve ve sürgünlerinde belirti oluşturur. Hastalığa yakalanmış çiçekler kahverengileşir, dal üzerinde kurur ve mumyalaşır. Çiçek demetleri, çıkarmış oldukları zamk ile çiçek sapları üzerinde kıvrılıp sürgünlere yapışır.

Meyvelerde hastalık, meyve üzerinde meydana gelen kahverengi lekelerden anlaşılır. . Döllenme gerçekleşse bile meyveler küçük kalır.Hastalıklı meyveler olgunlaştıkça kahverengi çürüklük meydana gelir. Lekenin etrafında açık kahverenginde bir halka vardır, çürüklük meyve etinin içine doğru gelişir, fakat çukurlaşmaz. Çürüklük önceleri yumuşaktır, sonraları meyve buruşur ve kurur. Kuruyan meyveler mumyalaşarak dalda asılı kalırlar. Mumyaların dış kısmı siyah renktedir. Diğer sebeplerle asılı kalan kuru meyvelerde bu siyahlık yoktur.

Çiçek sapından hastalanan sürgünler esmerleşir,ince sürgünler tamamen kurur, kalın sürgünlerde ise kanser yaraları oluşur. Bu kanser yaraları kapanmaz, ortası çökük ya da yarıklar şeklinde kendini gösterir. Kuruyan sürgünlerdeki tomurcuk, çiçek, meyve ve yapraklarda ölürler. Bunlar dallarda asılı halde kalırlar. Yağmurlu ve nemli havalarda yara etrafında zamklanmalar görülür.

Monilya Hastalığı Görülen Meyve Türleri : Sert çekirdeklilerden kiraz,vişne,kayısı, erik,şeftali ve yumuşak çekirdeklilerden ayva da görülür.

Alınması Gereken Önlemler : Hastalığın görüldüğü bahçelerde; ağaçlar üzerindeki tüm kuru dallar budanıp yakılmalı, ağaç üzerinde kalan ve yere dökülen mumyalaşmış çiçek ve meyveler toplanarak yok edilmelidir.

İlaçlı Mücadele Zamanı : Birinci İlaçlama: Çiçeklenme başlangıcında (çiçeklerin %5-10’u açıldığı devrede) İkinci İlaçlama: Tam çiçeklenme döneminde (çiçeklerin %90-100ü açıldığı devrede)

KULLANILABİLECEK İLAÇLAR :

Etkili Madde Adı Ticari Adı Dozu (100 litre suya/ilaç)
Thiophanate-methyl,%70 WP Enovit Super %70 60 gr

Thiram,%80 WP/WG Pomarsol Forte WP 80 150 gr

Hekthiram Forte %80 150 gr

Carbendazin,%50WP Karbendazol 50WP 75 gr

Derasol 50 WP 75 gr

YAPRAK DELEN (ÇİL) HASTALIĞI

Hastalık, kiraz ağaçlarının yaprak, meyve, tomurcuk ve genç dalları üzerinde belirti oluşturur. Yaprak üzerindeki lekeler; 1mm. Çapında, yuvarlak ve yağ lekesi görünümünde, kenarları kırmızımtırak ortası kahverengidir. Sonraları lekeli kısımlar kuruyarak dökülür ve delikler meydana gelir. Meyvelerde önceleri 1-2 mm. Çapında, yuvarlak, kırmızımtırak renkte, sonraları kirli beyaz ve etrafı koyu kırmızıya kadar dönüşen renkler oluşur. Meyve lekelerindeki kahverengi orta kısım çöküktür. Tomurcuklar kurur, hastalıklı tomurcuklara ilkbaharda uyanma başladığında elle dokunduğumuzda sağa sola esner, kolay dökülmez. . Genç sürgünlerde yuvarlak, kahverengi veya kırmızımtırak renkte lekeler meydana gelir. . Lekeli yerlerden zamklar çıkar ve kanser yaralarına dönüşür. Dalların üzeri pullaşır.

Alınması gereken önlemler : Hastalıklı dallar, sağlam kısmın 2-3 cm. altından kesilip yakılmalıdır.

Hastalığın görüldüğü Meyve Türleri: Şeftali,kayısı,erik,kiraz,vişne,badem ve kara yemiştir.

İlaçlı Mücadele Zamanı : Birinci ilaçlama : Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra.

İkinci ilaçlama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce.

Üçüncü ilaçlama : Meyve teşekkülü döneminde.KULLANILABİLECEK İLAÇLAR :

1.İlaçlama: Bordo Bulamacı % 3’lük (3 kg. göztaşı+1.5 kg. sönmemiş kireç).

2.İlaçlama: Bordo Bulamacı % 1’lik (1 kg. göztaşı+0.5 kg. sönmemiş kireç).

3.İlaçlama: Captan 50 WP (100 litre suya 200 gr. İlaç) veya;
1.İlaçlama: Cupravit (Ob 21) (100 litre suya 800 gr. İlaç)

2.İlaçlama: Cupravit (Ob 21) (100 litre suya 400 gr. İlaç) veya;
1.İlaçlama: Oxiram 50 WP (100 litre suya 800 gr. İlaç)

2. İlaçlama: Oxiram 50 WP (100 litre suya 400 gr. İlaç) yapılabilir.

KÖK ÇÜRÜKLÜĞÜ

Kök ve kök boğazında,kabukla odun arasında beyaz küf tabakası oluşur. Odun dokusu açık kahverengiden, sarımtırak veya beyaz süngerimsi dokuya dönüşür. İlk yıl çok az sürgün, ikinci yıl yaprak sararır, dökülür. Üçüncü yıl dal ve dalcık ölür.4 üncü yıl tamamen kurur.
Alınması Gereken Önlemler :

* Ağır, su tutan topraklarda bahçe kurulmamalı,

*Hastalığa dayanıklı anaçlar kullanılmalı,

*Kuruyan ağaçlar sökülerek imha edilmeli, yerlerine kireç dökülmeli,

*Bulaşma bahçenin belli kesiminde ise hasta olanlar hendeklerle çevrilmeli,
*Köklerin fazla derinde havasız kalmasına meydan verilmemeli,

*Sulama suyunu ve gübreyi taç iz düşümüne verilmeli, fazla sulamadan kaçınılmalı,

*Toprak işleme aletleriyle köklerde yara açılmamalı.

İlaçlı Mücadele Zamanı :İlkbaharda kökleri tamamen çürümüş fidan ve ağaçlar sökülüp, kendi çukurunda yakılmalı.m2 ye 3 kg hesabıyla sönmemiş kireç atılmalı veya %35’lik karaboya (demir sülfat) eriği ile bolca sulanarak kapatılmalıdır. Yerine 1-2 yıl fidan dikilmemeli dır.

Hastalık yeni başlamışsa, çürümüş kökler sağlam kısma kadar temizlenir, yara yerlerine göztaşı-katran karışımı sürülür veya açılan yerlere 2-5 kg karaboya dökülerek kuru toprakla kapatılır. Hastalıkla bulaşık bahçelerde, sağlam ağaçları korumak amacıyla ağaçların diplerine m2’ye 10 litre ilaçlı su gelecek şekilde % 5 ‘lik karaboya veya % 1’lik göztaşı eriyiklerinden biri uygulanmalıdır.

KİRAZ SİNEĞİ

Kiraz sineğinin erginleri, Nisan sonu veya Mayıs başlarında ortaya çıkmaya başlar ve beslendikten bir hafta sonra çiftleşirler. Çiftleşen dişiler, olgunlaşmaya başlayan (ben düşen) meyveleri delerek yumurtalarını bırakırlar. Her meyveye bir yumurta koyarlar. Yumurtadan çıkan larvalar, meyvelerin etli kısmında beslenerek gelişirler. Meyvelerin kurtlanmasına ve zamanından önce dökülmesine neden olur. Hasat edilen kurtlu meyvelerin de pazar değerini düşer. Havaların aralıklı olarak yağışlı geçtiği ve günlük sıcaklık ortalamalarının 20 C’nin üzerinde seyrettiği, sıcak günlerin sayısının fazla olduğu yıllarda zarar artar.

Alınması Gereken Önlemler : Kurtlu kirazlar toplanıp,derin çukurlara gömülmelidir.

Eylül-ekim aylarında toprak 30-50 cm derinliğinde işlenmelidir. Ağaç üzerende (özellikle uç dallarda) bırakılan meyveler bulaşma kaynağı olabileceği için, hasat sırasında ağaçlarda hiç meyve bırakılmamalıdır. Bahçeler, kiraz sineğine dayanıklı kiraz çeşitleri ile kurulmalıdır.


İlaçlı Mücadele Zamanı :Meyvelere ben düştüğü (tatlı su yürüdüğü) devrede bir defa uygulanır.

KULLANILABİLECEK İLAÇLAR :

Etkili Madde Adı Ticari Adı Dozu (100 litre suya/ilaç)
Diazinon,630 g/l EC Hekzudin 63 EM 75 ml

Bazinon 60 EM 75 ml

Basudin 60 EM 75 ml

Malathion,190 g/l EC Malathion %20 EM 300 ml

Fenthion,525 g/l EC Lebaycid EC 50 125 ml

Korfen 50 EM 125 ml

YAPRAK BİTLERİ

Gövde,dal ve yaprakların özsuyunu emerek onların zayıflamasına ve giderek kurumalarına neden olur. Meyvelerin şekillerini bozar, büyüyemezler. Artıkları şekerli veya balımsı yapıdadır. Şekerli madde üzerinde fumajin mantarı çoğalarak yapraklar siyah bir tabakayla örtülür, faaliyeti engellenir. Alınması Gereken Önlemler : Yaprak bitlerinin çoğalmalarını engellemek için bahçe içindeki yabancı bitkiler imha edilmeli, toprak sürümüne özen gösterilmelidir.

İlaçlı Mücadele Zamanı :Yaprak Bitinin Adı İlaçlama Zamanı Mücadele Eşiği (100 Ağaç ) Elma Yeşil Yaprak Biti Vegetasyon süresince 15 bulaşık sürgün

Elma Gri “ “ Pembe tomurcuk 2 bulaşık çiçek buketi (1-3 kol.)

Kırmızı Gal Aphidleri Pembe tomurcuk 5 bulaşıl sürgün (5-10 koloni)

Şeftali Yaprak Biti Çiçek tom.belirmesi 50 Ağaçta 7 bulaşık dal

Erik Unlu “ “ Mayı-Haziran-Tem. 50 Ağacın 2 ad.bulaşma

Şeftali Gövde Kanlı Biti Nisan-Mayıs Her gövde-dal 2-5 aphid varsa.

KULLANILABİLECEK İLAÇLAR :

Etkili Madde Adı Ticari Adı Dozu (100 litre suya/ilaç)Phosalone,350 g/l EC Zolone Liguid 200 ml.
Phosalone,30 WP Zolone PM 200 ml.

Diazinon,630 g/l EC Huzudin 63 EM 75 ml.

Diazinon,185 g/l EC Bazinon 20 EM 200 ml.

Fenthion 525 g/l EC Lebaycid 50 EC 150 ml.

AKARLAR

(Kırmızı Örümcekler)

Yaprakların bitki özsuyunu emerek zehirli madde salgılarlar. Yapraklarda önce beyaz, sonra sarı kahverengi lekeler meydana gelir. Daha sonra bu lekeler birleşerek yapraklar kuruyup dökülmesine, dolayısıyla önemli derecede ürün kaybına neden olurlar.

İlaçlı Mücadele Zamanı :Akarlara karşı kış mücadelesi önerilmemektedir. Mayıs ayından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda akar sayısının yaprak başına ortalama 3-5 bireyi geçmesi durumunda ilaçlama gerekir.

KULLANILABİLECEK İLAÇLAR :

Etkili Madde Adı Ticari Adı Dozu (100 litre suya/ilaç)Bromopropylate 500 g/l Neoron 55 EC 100 ml.
Flubenzimine 50 WP Croptex WP 50 75 gr.

Phosomet % 50 WP Imidan 5 WP 120 gr.

Tasmet 50 WP 120 gr.

Formothion 336 g/l Anthio 33 150 ml.

Triazophos 420 g/l Hostathion 40 EC 100 ml.

Bifenthrin 100 g/l Talstar EC100 50 ml.

DAHA GENİŞ BİLGİ İÇİN TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİ KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE İLÇE MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURUNUZ.

Kiraz hastalık ve zararları ile mücadele yorumları

  • Image Description
    köylü
    18.08.2014

    kirazlarda kuruma sorunu var dip kurdu var ilaç tavsiye edebilecek var mı teşekkürler

Top