Ayva Ağacı Sulama

Ayva Ağacı Sulama

Ağaçların normal gelişmesi, yeterli meyve oluşturması, meyvelerin büyümesi ve kaliteli olması için sulamaya ihtiyaç vardır. Kurak iklim şartlarının hakim olduğu ülkemizin birçok yöresinde bahçelerin sulanması gerekir. Sulanmayan bahçelerde sürgünler zayıf büyür, meyveler küçük kalır, meyve şekli bozulur, meyveler kuru, boğucu ve kekre olur. Bu nedenle yeterli yağışın olmadığı bölgelerde ayva ağaçları yaz mevsimi boyunca sulanmalıdır. İklim ve toprak şartlarına bağlı olarak 8-20 gün aralıklarla bahçeler sulanmalıdır. Toprağın geçirgenliği azaldıkça iki sulama arasındaki süre uzatılır.

• Kapama ayva bahçelerinde yazı kurak geçen yerlerde, mesela Orta Anadolu’da olduğu gibi yazın sulama yapılır. Sulama, şartlara göre 15–20 günde bir tekrarlanır. Su bulunmayan yerlerde ayva bahçeleri ancak yeterli yağış alan ve yağışların mevsimlere iyi dağılmış olduğu
yerlerde kurulabilir.

• Karışık bahçelerde karık veya çanak sulama, kapama bahçelerde ise damla sulama sistemleri önerilmektedir.
Top