ÇKS Çiftçi Kayıt Sistemine nasıl kayıt olunur?

ÇKS Çiftçi Kayıt Sistemine nasıl kayıt olunur?

Benim gibi bahçe ve ağaç işleri ile uğraşanların ÇKS sistemine kayıt olmalarını tavsiye ediyoruz. Henüz ÇKS başvurusunu yapmamış olsamda nasıl kayıt edilir ile alakalı araştırmalarımı buradan paylaşıyorum.

Çiftçiler Çiftçi Kayıt Sistemine en az 1 dekar alan beyan ederek kayıt olabilirler.

Çiftçiler ÇKS’ye başvuru sırasında tarımsal faaliyette bulundukları araziler ile başvuruda bulunduğu üretim yılı içinde herhangi bir üretim ya da üretim gayesiyle toprak işlemesi yapılmamış olan tarım arazilerinin tamamının beyan edilmesinden sorumludurlar.

Çiftçiler, başvuruları sırasında teslim ettikleri belgelerdeki bilgilerin doğru olmasından sorumludurlar.

Kayıt Sırasında Çiftçilerden Hangi Bilgi ve Belgeler İstenecek ?

1- Başvuru Dilekçesi

2- Çiftçi Kayıt Formu (İlk kez müracaat eden çiftçilere bu form boş olarak verilir.)

3- T.C. Kimlik Numarasını Gösterir Kimlik Fotokopisi (İlk müracaatta)

5- Tarım Arazisinin Aidiyetini Gösterir Belge

a- Tapu

Tarım arazisi başvuru sahibi çiftçiye ait ise,

- Tapu Sicil Müdürlüğünce onaylanmış tapu sureti

veya

- Tarımsal arazi tapu kayıtları il/ilçe tapu sicil müdürlüklerinde elektronik ortama aktarılmış ise, yetkili tarafından imzalanmış güncel tarih ve mühür taşıyan onaylı bilgisayar çıktısı şeklindeki tapu kayıt örnekleri

Tarım arazisi birden fazla kişiye ait ise, tarım arazisini hissedarlardan birinin kullanması durumunda;

- Tapu sureti ile birlikte diğer hissedarlarla yapılmış muhtar onaylı Muvafakatname-1

Tarım arazisi birden fazla kişiye ait ise, tarım arazisini hissedarlardan birinin kullanması durumunda;

- Tarım arazisini işleyen hissedarın söz konusu Muvafakatname-1’e sahip olmaması durumunda, vereceği noter onaylı tek taraflı Taahhütname

İşlenen tarım arazisinin mülkiyeti eş ve/veya birinci derece akrabaları olan anne, baba ve çocuklara ait ise;

- Tapu sureti ile birlikte maliklerin onaylarının bulunduğu Muvafakatname-2

Tarım arazisi başka bir gerçek veya tüzel kişiye ait ise,

-Kiraladığı veya ortakçılık yaptığı arazinin sahibine ait onaylı tapu sureti ile birlikte Kira Sözleşmesi

-Kiralık arazilerin toplamı 100 dekarın üzerindeyse noter onaylı kira sözleşmesi istenir.
ÇKS Sorgulama
Top